قوانین و مقررات


تعهدات اکادمی :

1- گویش متعد به برگزاری آزمون تعیین سطح استاندارد قبل از پذیرش و ارائه سرویس آموزشی متناسب با سطح زبان آموز است.
2- گویش متعد به تشکیل کلاس به تعداد اعلام شده برای هر دوره بوده و مجاز به پذیرش زبان آموز اضافه بر ظرفیت نمی باشد.
3- گویش متعد است به زبان آمورانی که هر مقطع آموزشی را با نمره بالای 75 به اتمام برسانند گواهیه پایان مقطع اعطا نماید.
4- گویش متعهد به ارزیابی اساتید و کادر آمورشی خود می باشد و با ارائه فرم های نظرسنجی کیفیت آموزشی را بررسی  می نماید.

تعهدات زبان آموز :

1- نمره قبولی در آزمون پایان ترم 70 به بالا می باشد و نمره بین 65 تا 70 مشروط تلقی می گردد. تکرار دو ترم قبل می باشد.
3- در صورت غیبت در روز امتحان پایانی زبان آموز ملزم به شرکت در آزمون تاخیری پیش از ورود به ترم بعد می باشد .
4-هزینه آزمون تاخیری برای هر نفر 30 هزار تومان می باشد.
5- پوشش و رفتار زبان آموز در مجموعه می بایست مطابق با شئونات اسلامی باشد.
6- زبان آموز متعد به حفظ و نگهداری اموال آکادمی بوده و در صورت به وجود آوردن هرگونه خسارت مالی ملزم به تامین خسارت می باشد.
7- زبان آموز متعد به حضور به موقع در کلاس بوده و چنانچه سه بار تاخیر بیشتر از 15 دقیقه داشته باشد یک جلسه غیبت برای او منظور می شود.

تعهدات مالی :

1- زبان اموز ملزم به پرداخت کل شهریه هر ترم در موعد مقرر (دو هقته قبل از شروع ترم مربوطه) می باشد. 
2- شهریه هر ترم مختص همان ترمی است که زبان آموز در آن ثبت نام نموده و به هیچ دلیلی به دوره های دیگر تسری نمی باید.
3- فقط به زبان آموز که با اعلام کتبی ، انصراف خود را از حضور در کلاس قبل از شروع ترم اعلام نماید 50 درصد هزینه مسترد می شود.
4- در صورت عدم ثبت نام برای ترم آتی در مدت زمان مقرر زبان آموز ملزم به پرداخت 20 درصد شهریه همان ترم خواهد بود


Web design by PartoDesign.com
طراحی سایت توسط شرکت طراحی پرتو